Tag Archives for " odgovornost roditelja za štetu koju je počinilo njihovo maloletno dete "

Vršenje roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Vršenje roditeljskog prava

Zajedničko vršenje roditeljskog prava nije moguće odrediti bez pismene saglasnosti roditelja o ovom načinu vršenja roditeljskog prava.

Odgovornost roditelja za štetu koju je počinilo njihovo maloletno dete dok je bilo pod nadzorom škole

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost roditelja za štetu koju je počinilo njihovo maloletno dete dok je bilo pod nadzorom škole

Roditelji će odgovarati za štetu koju je počinilo njihovo maloletno dete dok je bilo pod nadzorom škole, ukoliko se dokaže da je šteta nastala usled lošeg vaspitanja maloletnika, rđavih primera ili poročnih navika koje su mu dali roditelji ili se i inače šteta može upisati u krivicu roditelja.

Lišenje roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Lišenje roditeljskog prava

Nisu ispunjeni uslovi za lišenje roditeljskog prava majke nad mal. detetom, kada je utvrđeno da majka poseduje uredne roditeljske kapacitete za pružanje roditeljske brige i nege u odnosu na razvojne potrebe deteta, te da nije zloupotrebljavala prava ili grubo zanemarivala dužnosti iz sadržine roditeljskog prava iz člana 81. Porodičnog zakona.