Naknada materijalne štete nastale od divljači

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada materijalne štete nastale od divljači

Tuženik koji upravlja lovištem je odgovoran za štetu koju divlje svinje sa lovišta pričine zasadu malina na parceli tužioca.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)