Mesna nadležnost osnovnog suda

PROCESNO PRAVO

Mesna nadležnost osnovnog suda

U sporu zbog vanugovorne odgovornosti za štetu tužilac ima pravo izbora da tužbu podnese po mestu prebivališta tuženog ili sudu na čijem je području štetna radnja izvršena ili sudu gde je štetna posledica nastala.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)