Tag Archives for " Ustav Republike Srbije "

Analiza radnog teksta amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije – Korak napred – korak nazad

UDK: 342.4(497.11)

ANALIZA RADNOG TEKSTA AMANDMANA MINISTARSTVA PRAVDE NA USTAV REPUBLIKE SRBIJE
KORAK NAPRED – KORAK NAZAD
Prof. dr Nebojša Šarkić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta „Union“ u Beogradu.

Rezime: Rad je posvećen javnoj raspravi o predlogu za najavljene izmene Ustava Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosudni sistem.
Rad je koncipiran tako što su najpre podržana neka od predloženih rešenja (naziv Vrhovnog suda, ukidanje prvog trogodišnjeg izbora sudija i sl).
U drugom delu dat je kritički prikaz predloženih rešenja koja se odnose na sastav i nadležnost Visokog saveta sudstva, način izbora sudija, ovlašćenja Pravosudne akademije i sl.

Ključne reči: Ustav Republike Srbije, reforma pravosuđa, Visoki savet sudstva, Vrhovni sud Srbije, sudijska nezavisnost, izbor sudija.

Upravnik zgrade – zaštita privatnosti i nepovredivosti stana

UDK: 351.542
347.737:349.44

UPRAVNIK ZGRADE – ZAŠTITA PRIVATNOSTI I NEPOVREDIVOSTI STANA
Maja GLUŠČEVIĆ, advokat iz Niša.

Rezime: Neposredni povod za ovaj rad je slučaj koji se pojavio u medijima sa navodnom porukom upravnika jedne zgrade da će kontrolisati stanare, ulaziti u stanove i proveravati da li u stanovima borave prijavljena lica. Istina ili ne, bitno je upoznati sve građane ali i druge subjekte sa odredbama Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, kao i ostalim propisima i istaći da ni upravnik zgrade, ni profesionalni upravnik zgrade nemaju prava, niti im zakon daje takvo ovlašćenje da proveravaju stanare tako što će ulaziti u stanove i kontrolisati ko se u njima nalazi.

Ključne reči: upravnik zgrade, profesionalni upravnik, prinudna uprava, Zakon o stanovanju i održavanju zgrada, Ustav Republike Srbije, Krivični zakonik Republike Srbije, pravo na privatnost, nepovredivost stana, stambena zajednica.

Ustavnosudska zaštita po ustavnoj žalbi u Republici Srbiji

UDK: 347.956:342.565.2(497.11)

USTAVNOSUDSKA ZAŠTITA PO USTAVNOJ ŽALBI U REPUBLICI SRBIJI
Dr Dragiša B. Slijepčević, sudija Ustavnog suda Srbije.

Rezime: Ustavna žalba je posebno pravno sredstvo kojim se ostvaruje neposredna ustavnosudska zaštita osnovnih ljudskih sloboda i prava zajamčenih Ustavom. Ustavna žalba je kao individualno pravno sredstvo uvedena i u srpski ustavnopravni sistem Ustavom od 2006. godine.
Ustavna žalba predstavlja važan element zaštite prava građana, ali i ostalih nedržavnih subjekata od posledica neustavnih i nezakonitih odluka donesenih od strane javnih organa. Ustavnosudska zaštita po ustavnoj žalbi je i preduslov za zaštitu Ustavom zajemčenih ljudskih ili manjinskih prava ili sloboda i pred Evropskim sudom za ljudska prava.
Aktivnu legitimaciju za podnošenje ustavne žalbe ima svako lice koje smatra da mu je pojedinačnim pravnim aktom ili radnjom državnog organa ili organizacije kojoj je povereno javno ovlašćenje povređeno ili uskraćeno ljudsko ili manjinsko pravo ili sloboda zajemčena Ustavom.
Postupajući po blagovremeno podnetoj, urednoj i dopuštenoj ustavnoj žalbi Ustavni sud može doneti odluku kojom se ona usvaja ili odbija. Ustavni sud je delotvorno postupao po brojnim ustavnim žalbama kojima je utvrđena povreda prava na život, prava na dostojanstvo i slobodan razvoj ličnosti, prava na rad, prava na poštovanje privatnog života, prava na nepovredivost psihičkog i fizičkog integriteta, prava slobode okupljanja, prava na slobodu i bezbednost, prava ograničenog trajanja pritvora, prava nepovredivosti stana i prava maloletnih lica.

Ključne reči: Ustav Republike Srbije, Zakon o ustavnom sudu, ustavna žalba.

Ustavna žalba kao mehanizam zaštite ljudskih i manjinskih prava i sloboda

UDK: 342.736

USTAVNA ŽALBA KAO MEHANIZAM ZAŠTITE LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA I SLOBODA
Maja Gluščević, diplomirani pravnik, advokatski pripravnik.

Rezime: Ustavna žalba je krajnji mehanizam zaštite ljudskih i manjinskih prava i osnovnih sloboda. Ono u šta mnogi subjekti doskora nisu bili upućeni, jeste činjenica da je ovo jedan važan i delotvoran pravni lek, jer od odlučivanja po ustavnoj žalbi i rešavanja po istoj, tj. donošenja odluke Ustavnog suda, zavisi mogućnost ostvarivanja i zaštite Ustavom zajemčenih prava pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Ključne reči
: ustavna žalba, Ustav Republike Srbije, Ustavni sud, ljudska i manjinska prava i osnovne slobode, Evropski sud za ljudska prava.