Tag Archives for " naknada štete zbog kašnjenja u namirenju razlučnih prava "

Naknada štete zbog kašnjenja u namirenju razlučnih prava

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete zbog kašnjenja u namirenju razlučnih prava

Kada je Agencija za privatizaciju kao stečajni upravnik preduzeća, sa zakašnjenjem isplatila novčane iznose tužiocu po osnovu priznatih razlučnih prava, tužilac ima pravo da ostvari naknadu štete pred osnovnim sudom a ne pred privrednim sudom.