UGOVOR O PRODAJI KAPITALA I NAČIN REŠAVANJA PRAVA ZAPOSLENIH (II deo)

OGLEDI

RADNO PRAVO

UDK: 349.2:347.72.04(497.11)
COBISS.SR-ID 46697737

UGOVOR O PRODAJI KAPITALA I NAČIN REŠAVANJA PRAVA ZAPOSLENIH
(II deo)
* Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji.

Rezime: Ugovor o prodaji kapitala ima i zakonske elemente koji se odnose na način rešavanja prava zaposlenih. Sada su to fakultativni elementi dok su po ranijem Zakonu o privatizaciji to bili njegovi obavezni zakonski elementi. Sadržaj ugovora o prodaji kapitala u delu koji sadrži način rešavanja prava zaposlenih je posledica privatizacije poslodavca i njegov je sastavni deo. U tom delu su ugovorene radnopravne garancije u korist zaposlenih kao trećih lica što im daje samostalno pravo i u značenju ovlašćenja na pravno zaštitni zahtev. Program rešavanja viška zaposlenih nije socijalni program kao što ni kolektivni ugovor kod poslodavca nije socijalni program. Između njih postoji razlika u bitnom. Socijalni program je pojedinačni pravni akt čiji su učesnici i predstavnici zaposlenih i poslodavac koji obavezuje poslodavca s obzirom na svoj sadržaj. To je jedan od načina materijalizacije klauzule ugovora o prodaji kapitala.
Ključne reči: ugovor o prodaji kapitala, program rešavanja viška zaposlenih, način rešavanja prava zaposlenih, sporazum, samostalno pravo, korist zaposlenih, pravno zaštitni zahtev.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)