Tag Archives for " falsifikovanje novca "

Falsifikovanje novca

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Falsifikovanje novca

Kada okrivljeni plati isporučenu robu “ekspres pošta” lažnom novčanicom od 100 evra, a svedok koji je primio novac uoči da je novčanica lažna, pozove okrivljenog na njegov telefon, ali se on ne javlja, takođe nije ni pronađen na adresi stanovanja, tada je učinio krivično delo falsifikovanje novca iz člana 223. stav 2. KZ a ne isto krivično delo iz člana 223. stav 4. KZ.

Falsifikovanje novca i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Falsifikovanje novca i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Umišljaj na strani okrivljenog je odlučna činjenica koja mora na nesumnjiv način da bude utvrđena da je okrivljeni saznao da je predmetni novac lažan pre nego što ga je predao oštećenom odnosno pre nego što ga je pustio u opticaj.