Falsifikovanje službene isprave od strane više lica

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Falsifikovanje službene isprave od strane više lica

Kada je više okrivljenih u službene isprave unosilo neistinite podatke o stanju i kretanju robe i novca u preduzeću, mora jasno da bude utvrđeno ko je od okrivljenih i kada u službene isprave i knjige unosio neistinite podatke jer od toga zavisi pored ostalog i zastarelost krivičnog gonjenja za navedeno krivično delo.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)