Izvršilac krivičnog dela falsifikovanje službene isprave

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Izvršilac krivičnog dela falsifikovanje službene isprave

Kada je zakonskim opisom u osnovnom obliku krivičnog dela falsifikovanje službene isprave, kao izvršilac ovog dela, pored odgovornog lica u pravnom licu, označeno i odgovorno lice u “drugom subjektu“, tada se odgovornim licem smatra i lice koje u tom drugom subjektu ima ista ovlašćenja u obavljanju poslova koja ima odgovorno lice u pravnom licu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)