Tag Archives for " falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica "

Falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica

Davanje drugom licu na neovlašćenu upotrebu tuđe platne kartice kako bi zajednički ostvarili protivpravnu imovinsku korist, predstavlja radnju krivičnog dela falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica.