Tag Archives for " dostava prvostepene presude "

Dostavljanje pismena okrivljenom i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Dostavljanje pismena okrivljenom i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Odredbama koje se odnose na dostavljanje nije predviđeno dostavljanje presude okrivljenom preko policijskih službenika, ukoliko se dostava okrivljenom ne može izvršiti na adresi o kojoj je okrivljeni obavestio organ postupka.