Tag Archives for " Zakon o lokalnim izborima "

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja uz izbornu listu

UPRAVNO PRAVO

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja uz izbornu listu

Uz izbornu listu izbornoj komisiji se obavezno dostavlja, između ostalog, i potvrda o prebivalištu kandidata za odbornike.

Blagovremenost žalbe podnete Upravnom sudu putem kurirske službe

UPRAVNO PRAVO

Blagovremenost žalbe podnete Upravnom sudu putem kurirske službe

Blagovremenost podnete žalbe putem kurirske službe ne može se ceniti prema danu kada je predata kurirskoj službi, već samo u odnosu na dan kada je primljena u Upravnom sudu, jer predaja žalbe kurirskoj službi nije identična predaji pošti preporučenom pošiljkom, odnosno nema za procesnu posledicu da se dan predaje žalbe takvoj službi smatra kao dan predaje sudu, kao što ga ima podnesak koji je sudu upućen preporučenom poštom.

Pravo na podnošenje žalbe na odluku skupštine jedinice lokalne samouprave o prestanku mandata odbornika i potvrđivanju mandata novom odborniku

UPRAVNO PRAVO

Pravo na podnošenje žalbe na odluku skupštine jedinice lokalne samouprave o prestanku mandata odbornika i potvrđivanju mandata novom odborniku

Pravo na podnošenje žalbe na odluku skupštine jedinice lokalne samouprave o prestanku mandata odbornika i potvrđivanju mandata novom odborniku ima odbornik, odnosno lice kome je donošenjem te odluke povređeno pravo na mandat (odbornik), odnosno na zakonu zasnovani interes za potvrđivanje mandata (kandidat za odbornika).