Tag Archives for " naslednici rehabilitovanog lica "

Pravo na rehabilitaciono obeštećenje naslednika rehabilitovanog lica

USTAVNO PRAVO

Pravo na rehabilitaciono obeštećenje naslednika rehabilitovanog lica

Naslednik rehabilitovanog lica, koje je umrlo pre stupanja na snagu važećeg Zakona o rehabilitaciji, nema pravo na obeštećenje za materijalnu štetu koju je rehabilitovano lice pretrpelo za vreme lišenja slobode, odnosno zbog povrede prava i sloboda.