Zakonska rehabilitacija

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Zakonska rehabilitacija

Nadležni organ koji donosi rešenje o zakonskoj rehabilitaciji, mora da utvrdi ne samo da li lice koje traži zakonsku rehabilitaciju u određenom periodu nije bilo osuđeno, već i da protiv tog lica nije u toku krivični postupak za novo krivično delo učinjeno pre isteka roka predviđenog za zakonsku rehabilitaciju.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)