Tag Archives for " zaostavština i rehabilitacija "

Lični karakter prava na naknadu štete rehabilitovanog lica

OBLIGACIONO PRAVO

Lični karakter prava na naknadu štete rehabilitovanog lica

Pravo na obeštećenje materijalne štete koju je rehabilitovano lice pretrpelo, mogu ostvariti njegovi naslednici, ali samo u slučaju da je rehabilitovanom licu to pravo priznato za života.

Sudska rehabilitacija

KRVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Sudska rehabilitacija

Prilikom donošenja odluke po molbi osuđenog za sudsku rehabilitaciju prvostepeni sud je u obavezi da prethodno ispita da li su u konkretnom slučaju ispunjeni svi zakonom propisani uslovi iz čl. 98. i 99. KZ u pogledu svakog krivičnog dela za koje je okrivljeni osuđen, pored svih ostalih okolnosti.

Zaostavština i rehabilitacija

NASLEDNO PRAVO

Zaostavština i rehabilitacija

Ne može se u ostavinskom postupku zahtevati da se naslede prava po osnovu rešenja suda kojim je usvojen zahtev za rehabilitaciju jer imovina koja je oduzeta ostaviocu, bez obzira na poništaj posledica konfiskacije, podrazumeva oduzete pokretne i nepokretne stvari, koje se bivšim vlasnicima, odnosno njihovim naslednicima, vraćaju isključivo u postupku koji se sprovodi po odredbama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.