Tag Archives for " obeštećenje za materijalnu štetu koju je pretrpelo rehabilitovano lice "

Lični karakter prava na naknadu štete rehabilitovanog lica

OBLIGACIONO PRAVO

Lični karakter prava na naknadu štete rehabilitovanog lica

Pravo na obeštećenje materijalne štete koju je rehabilitovano lice pretrpelo, mogu ostvariti njegovi naslednici, ali samo u slučaju da je rehabilitovanom licu to pravo priznato za života.

Pravo naslednika rehabilitovanog lica na obeštećenje za materijalnu štetu koju je pretrpelo rehabilitovano lice

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo naslednika rehabilitovanog lica na obeštećenje za materijalnu štetu koju je pretrpelo rehabilitovano lice

Naslednici rehabilitovanog lica koje je umrlo pre stupanja na snagu Zakona o rehabilitaciji, nemaju pravo na obeštećenje za materijalnu štetu koju je rehabilitovano lice pretrpelo za vreme neosnovanog i nezakonitog lišenja slobode, odnosno zbog povrede prava i sloboda.