Tag Archives for " aktivna legitimacija fizičkog lica "

Pravo na rehabilitaciono obeštećenje

 

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo na rehabilitaciono obeštećenje

Po Zakonu o rehabilitaciji, pravo na obeštećenje za materijalnu štetu nastalu zbog povrede prava i slobode, može potraživati samo rehabilitovano lice, tj. lice koje je iz političkih, verskih, nacionalnih ili ideoloških razloga bilo lišeno slobode ili drugih prava, pa dete rehabilitovanog lica nije aktivno legitimisano da potražuje materijalnu štetu koju je njegov otac trpeo zbog lišenja slobode.

Aktivna legitimacija fizičkog lica da potražuje štetu na ime izgubljene dobiti koju je njegovo preduzeće moglo da ostvari

OBLIGACIONO PRAVO

Aktivna legitimacija fizičkog lica da potražuje štetu na ime izgubljene dobiti koju je njegovo preduzeće moglo da ostvari

Fizičko lice nije aktivno legitimisano da potražuje materijalnu štetu na ime izgubljene dobiti koju je njegovo preduzeće eventualno moglo da ostvari u određenom periodu, a nije, zbog toga što je protiv njega vođen krivični postupak.