Tag Archives for " povlačenje predloga u vanparničnom postupku "

Povlačenje predloga u vanparničnom postupku

PROCESNO PRAVO

Povlačenje predloga u vanparničnom postupku

Vanparnični sud utvrđuje da je nastupilo povlačenje predloga od strane predlagača, kad predlagač ne dođe na ročište ili se ne odazove na poziv suda radi saslušanja ako je bio uredno pozvan, a ne postoje opštepoznate okolnosti koje su ga sprečile da dođe u sud, shodno članu 12. stav 4. Zakona o vanparničnom postupku.