Tag Archives for " mogućnost da sud naloži tuženom činidbu koja nije dospela "

Mogućnost da sud naloži tuženom činidbu koja nije dospela

PROCESNO PRAVO

Mogućnost da sud naloži tuženom činidbu koja nije dospela

Sud može naložiti tuženom činidbu koja nije dospela samo usvajanjem zahteva za izdržavanje, zahteva za naknadu štete u vidu rente zbog izgubljene zarade ili drugih prihoda po osnovu rada ili zbog izgubljenog izdržavanja.