Tag Archives for " troškovi u vanparničnom postupku "

Odlučivanje o troškovima vanparničnog postupka

USTAVNO PRAVO

Odlučivanje o troškovima vanparničnog postupka

U vanparničnom postupku pravilo je da učesnici snose troškove postupka na jednake delove, ali sud može odlučiti da sve troškove postupka snosi učesnik u čijem interesu se postupak vodi, odnosno učesnik koji je isključivo svojim ponašanjem dao povod za pokretanje postupka.