Više prekršajnih radnji kao jedan prekršaj

PREKRŠAJNO PRAVO

Više prekršajnih radnji kao jedan prekršaj

Više prekršajnih radnji mogu predstavljati jedan prekršaj ukoliko su mesto i vreme prekršaja identični, a prekršajna radnja i posledica obuhvaćeni jedinstvenim umišljajem.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)