Tag Archives for " pravo deteta na naknadu nematerijalne štete zbog naročito teškog invaliditeta roditelja "

Naknada nematerijalne štete u vidu pretrpljenih duševnih bolova zbog naročito teškog invaliditeta člana porodice

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete u vidu pretrpljenih duševnih bolova zbog naročito teškog invaliditeta člana porodice

U slučaju naročito teškog invaliditeta nekog lica sud može dosuditi njegovom bračnom drugu, deci i roditeljima pravičnu novčanu naknadu za njihove duševne bolove.

Izdržavanje deteta

PORODIČNO PRAVO

Izdržavanje deteta

Visina izdržavanja određuje se prema potrebama deteta, kao poverioca izdržavanja i mogućnostima dužnika izdržavanja, pri čemu se vodi računa i o minimalnoj sumi izdržavanja.

Vršenje roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Vršenje roditeljskog prava

Zajedničko vršenje roditeljskog prava nije moguće odrediti bez pismene saglasnosti roditelja o ovom načinu vršenja roditeljskog prava.

Pravo deteta na naknadu nematerijalne štete zbog naročito teškog invaliditeta roditelja

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo deteta na naknadu nematerijalne štete zbog naročito teškog invaliditeta roditelja

Zakon o obligacionim odnosima uzrastom deteta ne uslovljava naknadu nematerijalne štete zbog naročito teškog invaliditeta roditelja po članu 201. stav 3.