Tag Archives for " pravo deteta na naknadu nematerijalne štete zbog naročito teškog invaliditeta roditelja "

Izdržavanje deteta

PORODIČNO PRAVO

Izdržavanje deteta

Visina izdržavanja određuje se prema potrebama deteta, kao poverioca izdržavanja i mogućnostima dužnika izdržavanja, pri čemu se vodi računa i o minimalnoj sumi izdržavanja.

Pravo deteta na naknadu nematerijalne štete zbog naročito teškog invaliditeta roditelja

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo deteta na naknadu nematerijalne štete zbog naročito teškog invaliditeta roditelja

Zakon o obligacionim odnosima uzrastom deteta ne uslovljava naknadu nematerijalne štete zbog naročito teškog invaliditeta roditelja po članu 201. stav 3.