Razbojništvo

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Razbojništvo

Kada je okrivljeni primenio prinudu i silu prema oštećenom, naredio mu da mu preda predmete koje je imao u džepu – novac i mobilni telefon, ali ne u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, već u drugoj nameri, tada nema dokaza da je okrivljeni učinio krivično delo razbojništva.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)