Tag Archives for " naknada štete u slučaju izmene pojedinačnog akta u postupku pred Ustavnim sudom "

Nepostojanje osnova za primenu instituta naknade štete u slučaju izmene pojedinačnog akta u postupku pred Ustavnim sudom

OBLIGACIONO PRAVO

Nepostojanje osnova za primenu instituta naknade štete u slučaju izmene pojedinačnog akta u postupku pred Ustavnim sudom

Ako je Ustavni sud izmenom pojedinačnog akta otklonio posledice neustavnosti opšteg akta nema osnova za naknadu štete.