Tag Archives for " naknada štete u slučaju izmene pojedinačnog akta u postupku pred Ustavnim sudom "

Naknada troškova postupka pred Ustavnim sudom

USTAVNO PRAVO

Naknada troškova postupka pred Ustavnim sudom

Učesnici u postupku pred Ustavnim sudom sami snose svoje troškove.

Nepostojanje osnova za primenu instituta naknade štete u slučaju izmene pojedinačnog akta u postupku pred Ustavnim sudom

OBLIGACIONO PRAVO

Nepostojanje osnova za primenu instituta naknade štete u slučaju izmene pojedinačnog akta u postupku pred Ustavnim sudom

Ako je Ustavni sud izmenom pojedinačnog akta otklonio posledice neustavnosti opšteg akta nema osnova za naknadu štete.