Tag Archives for " Ustavnost uputstva "

Ustavnost uputstva

SUDSKA PRAKSA BOSNE I NERCEGOVINE

Ustavnost uputstva

U konkretnom slučaju, Ustavni sud ukazuje da meritum spora pred podnosiocem zahtjeva predstavlja odlučenje o ustavnosti Uputstva o izmjeni i dopunama Uputstva o postupku provedbe posrednih izbora za organe vlasti u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, prema zahtjevu tužioca. Podnosilac zahtjeva je, međutim, čak i prije odlučivanja o aktivnoj legitimaciji na strani tužioca i svojoj stvarnoj nadležnosti, zapravo proslijedio cjelokupan tužbeni zahtjev na odlučivanje Ustavnom sudu. Na ovaj način, podnosilac zahtjeva je tužioce, koji su od njega tražili utvrđivanje neustavnosti pobijanog akta, stavio u isti položaj kao ovlaštene subjekte za pokretanje postupka ocjene ustavnosti pred Ustavnim sudom iz člana VI/3.a) Ustava Bosne i Hercegovine. Naime, na ovakav način bi tužbeni zahtjev tužioca za ocjenu ustavnosti pred podnosiocem zahtjeva, dobio status zahtjeva za ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom, jer bi Ustavni sud trebalo da odlučuje na osnovu argumentacije o neustavnosti navedene u tužbama. Prema svemu navedenom, ne radi se o situaciji iz člana VI/3.c) Ustava Bosne i Hercegovine, te Ustavni sud nije nadležan za odlučivanje o konkretnom zahtjevu podnosioca zahtjeva.