Tag Archives for " izvršenje odluke Ustavnog suda "

Izvršenje odluke Ustavnog suda

USTAVNO PRAVO

Izvršenje odluke Ustavnog suda

U situaciji kada je zbog utvrđene povrede prava na pravično suđenje poništena odluka redovnog suda i određeno donošenje nove odluke, izvršenje odluke Ustavnog suda ne podrazumeva samo formalno donošenje nove odluke od strane nadležnog suda, već i postupanje i odlučivanje tog suda u skladu sa ocenama i stavovima iznetim u odluci Ustavnog suda koja se izvršava.

Izvršenje odluke Ustavnog suda

USTAVNO PRAVO

Izvršenje odluke Ustavnog suda

Kada je zbog utvrđene povrede prava, Ustavni sud poništio odluku donetu u upravnom sporu i odredio donošenje nove odluke po tužbi, izvršenje odluke Ustavnog suda ne podrazumeva samo formalno donošenje nove odluke nadležnog suda, već postupanje i odlučivanje suda treba da bude u skladu sa ocenama i stavovima iznetim u odluci Ustavnog suda koja se izvršava.

Izvršenje odluke Ustavnog suda

USTAVNO PRAVO

Izvršenje odluke Ustavnog suda

U situaciji kada zbog utvrđene povrede prava Ustavni sud poništi odluku drugostepenog suda i odredi donošenje nove odluke, izvršenje odluke Ustavnog suda ne podrazumeva samo obavezu tog suda da postupi po nalogu Ustavnog suda, već ukoliko po vanrednom pravnom leku odlučuje, postupanje i odlučivanje kasacionog suda treba da bude u skladu sa ocenama i stavovima iznetim u odluci Ustavnog suda koja se izvršava.