Tag Archives for " nepropisno korišćenje komunalne usluge javnog parkiranja "

Naknada materijalne štete na vozilu tužioca

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada materijalne štete na vozilu tužioca

U situaciji kada je tužilac svoje vozilo uredno parkirao na obeleženom parking mestu, ali se kritičnog dana desilo veliko nevreme sa velikom količinom padavina, koju kišna kanalizacija, koja nije bila očišćena nije mogla da prihvati, pa usled nastale akumulacije, voda je ušla u vozilo tužioca na kojem je nastala materijalna šteta, tada postoji odgovornost tuženika Grada Užica za isplatu naknade materijalne štete.

Zastarelost potraživanja po osnovu neregistrovane delatnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost potraživanja po osnovu neregistrovane delatnosti

Kada nije sporno da je tužilac kao pravno lice pružao usluge grejanja tada na zastarelost potraživanja ne utiče okolnost da li je tužilac registrovan za pružanje takvih usluga za potrebe domaćinstva.