Tag Archives for " parkiranje "

Obaveza korisnika komunalne usluge parkiranja da plati doplatnu kartu

USTAVNO PRAVO

Obaveza korisnika komunalne usluge parkiranja da plati doplatnu kartu

Skupština opštine može svojom odlukom propisati obavezu korisnika komunalne usluge parkiranja da plati doplatnu kartu ako ne koristi parking mesto na način predviđen tim opštim aktom.