Podnošenje zahteva za naknadu troškova postupka

KRIVIČNO PRAVO

PROCESNO PRAVO

Podnošenje zahteva za naknadu troškova postupka

Rok od godine dana za podnošenje zahteva za naknadu troškova postupka odnosi se na situaciju kada nedostaju podaci o visini troškova, a ne i kada je visina troškova bila poznata u vreme donošenja presude, odnosno rešenja kojim je odlučeno o troškovima postupka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)