Tag Archives for " zastupanje u ostavinskom postupku "

Zastupanje u ostavinskom postupku

NASLEDNO PRAVO

Zastupanje u ostavinskom postupku

Kada su interesi maloletnog deteta u ostavinskom postupku u suprotnosti sa interesom njegove majke – učesnicom ostavine, koja je njegov zakonski zastupnik i koja ga je zastupala u ostavinskom postupku, to maloletno dete nije pravilno zastupano i sud je trebalo da zatraži od organa starateljstva – nadležnog Centra za socijalni rad, da maloletnom učesniku postavi privremenog staratelja.