Upis u registar založnog prava na pokretnim stvarima

UPRAVNO PRAVO

Upis u registar založnog prava na pokretnim stvarima

Uz zahtev za upis u registar založnog prava na pokretnim stvarima izvršni poverilac mora dostaviti original ili overenu kopiju zapisnika o popisu pokretnih stvari koja mora biti sačinjena u skladu sa odredbom člana 88. stav 1. Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)