Tag Archives for " član društva s ograničenom odgovornošću i korišćenje imovine društva "

Tužba za zaštitu prava preče kupovine udela u privrednom društvu

PROCESNO PRAVO

Tužba za zaštitu prava preče kupovine udela u privrednom društvu

Tužba koju bi nosilac prava preče kupovine udela u privrednom društvu mogao podneti radi zaštite tog prava, mora da sadrži tužbeni zahtev za poništaj pravnog posla, ali istovremeno i zahtev za obavezivanje na prenos udela tužiocu, odnosno da presuda zameni ugovor o prenosu udela između tužioca i tuženog člana društva.

Upis promene podataka u Registar privrednih subjekata

UPRAVNO PRAVO

Upis promene podataka u Registar privrednih subjekata

Prilikom upisa promene podataka u Registar privrednih subjekata, registrator je ovlašćen samo da proverava da li su činjenice iz prijave saglasne činjenicama iz dokumenata priloženih uz prijavu i podacima koji su registrovani u registru koji postupa po prijavi, odnosno sa podacima registrovanim u nadležnom registru, a koji su javno dostupni, ali ne može proveravati da li je odluka privrednog društva na osnovu koje se traži upis doneta na skupštini potrebnom većinom glasova.

Zabrana da član društva s ograničenom odgovornošću koristi imovinu društva ili njome raspolaže kao da je njegova lična imovina

STVARNO PRAVO

Zabrana da član društva s ograničenom odgovornošću koristi imovinu društva ili njome raspolaže kao da je njegova lična imovina

Zakon o privrednim društvima zabranjuje da član društva s ograničenom odgovornošću koristi imovinu društva ili njome raspolaže kao da je njegova lična imovina.