Odbacivanje privatne krivične tužbe

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odbacivanje privatne krivične tužbe

Sud će odbaciti privatnu tužbu koja i pored nalaganja suda privatnom tužiocu ne sadrži sve što je potrebno po Zakoniku o krivičnom postupku, tj. ne sadrži vreme izvršenja krivičnog dela, mesto izvršenja, radnju izvršenja, niti zakonski naziv dela koje se okrivljenom stavlja na teret.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)