Tag Archives for " naknada štete i neisplaćivanje pripadajućih iznosa penzija "

Zastarelost potraživanja naknade štete nastale neisplaćivanjem pripadajućih iznosa penzija

USTAVNO PRAVO

Zastarelost potraživanja naknade štete nastale neisplaćivanjem pripadajućih iznosa penzija

Penzije su povremena potraživanja, pa zastarelost neisplaćenih pripadajućih iznosa penzija počinje da teče od dana dospelosti svake od potraživanih razlika između isplaćenih i pripadajućih mesečnih iznosa.