Tag Archives for " naknada štete zbog manje isplaćenih penzija "

Naknada štete zbog manje isplaćenih penzija vojnim penzionerima

RADNO PRAVO

Naknada štete zbog manje isplaćenih penzija vojnim penzionerima

Ne može se razlikovati položaj vojnih penzionera od položaja drugih penzionera i tužilac, kao vojni penzioner, ima pravo na uvećanje penzije koje je priznato rešenjem Republičkog fonda PIO kada je izvršeno vanredno usklađivanje penzija, odnosno vrednosti opšteg boda i novčanih naknada, počev od januara 2008. godine. Ovo povećanje se ima primeniti automatski na sve korisnike. Propust je tuženog što nije priznao uvećanje kada je preuzeo vojne penzionere.