Naknada nematerijalne štete

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete

Kada je tuženik, a kao okrivljeni u krivičnom postupku oslobođen optužbe da je učinio krivično delo nasilje u porodici iz člana 194. stav 1. KZ prema tužilji – njegovoj sestri, jer ista nije član porodičnog domaćinstva to tužilja ima pravo na naknadu nematerijalne štete zbog pretrpljenog straha i za duševne bolove zbog povrede časti i ugleda po članu 200. ZOO.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)