Tag Archives for " pismeno zaveštanje pred svedocima "

Sudsko zaveštanje

NASLEDNO PRAVO

Sudsko zaveštanje

Zaveštanje može po kazivanju zaveštaoca sačiniti sudija pošto prethodno utvrdi zaveštaočev identitet, a pošto zaveštalac takvo zaveštanje pročita i potpiše sudija na samom zaveštanju potvrđuje da ga je zaveštalac u njegovom prisustvu pročitao i potpisao.

Punovažnost pismenog zaveštanja pred svedocima

NASLEDNO PRAVO

Punovažnost pismenog zaveštanja pred svedocima

Za punovažnost pismenog zaveštanja pred svedocima potrebno je da ga je zaveštalac svojeručno potpisao pred dva svedoka, izjavljujući pred njima da je to njegovo zaveštanje, pri čemu nije od značaja da je ta njegova izjava upisana i u tekst zaveštanja.