Nesavestan rad u službi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nesavestan rad u službi

Za postojanje radnje krivičnog dela nesavestan rad u službi nije dovoljno obično nesavesno postupanje, ono mora biti očigledno, tj. mora se raditi o višem stepenu nesavesnog postupanja, o grubljoj povredi službene dužnosti, a posledica krivičnog dela ne sastoji se u povredi, već u ugrožavanju, odnosno u mogućnosti nastupanja teže povrede prava drugog i imovinske štete.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)