Pomaganje u izvršenju krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Pomaganje u izvršenju krivičnog dela

Pomaganjem u izvršenju krivičnog dela smatra se naročito: davanje saveta ili uputstava kako da se izvrši krivično delo, stavljanje učiniocu na raspolaganje sredstava za izvršenje krivičnog dela, stvaranje uslova ili otklanjanje prepreka za izvršenje krivičnog dela, kao i unapred obećano prikrivanje krivičnog dela, učinioca, sredstava kojima je krivično delo izvršeno, tragova krivičnog dela ili predmeta pribavljenih krivičnim delom.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)