Pomaganje u izvršenju krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Pomaganje u izvršenju krivičnog dela

U prvostepenoj presudi moraju se dati jasni razlozi za svakog od okrivljenih koji je oglašen krivim za pomaganje u izvršenju krivičnog dela, na osnovu kojih činjenica se utvrđuje da su preduzeli radnje koje su doprinele izvršenju krivičnog dela.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)