Tag Archives for " izbor sudije prekršajnog i osnovnog suda "

Povreda prava na suđenje u razumnom roku

USTAVNO PRAVO

Povreda prava na suđenje u razumnom roku

Pri odlučivanju o povredi prava na suđenje u razumnom roku, Ustavni sud ispituje da li su i u kojoj meri složenost pravnih pitanja i činjeničnog stanja u konkretnom postupku, ponašanje podnosioca ustavne žalbe, postupanje upravnih organa, odnosno sudova koji vode postupak, kao i značaj istaknutog prava za podnosioca ustavne žalbe, uticali na trajanje postupka.

Predlaganje kandidata za izbor sudije prekršajnog i osnovnog suda

USTAVNO PRAVO

Predlaganje kandidata za izbor sudije prekršajnog i osnovnog suda

Nije u saglasnosti sa Ustavom odredba Zakona o sudijama, kojom je propisano da je Visoki savet sudstva dužan da prilikom predlaganja kandidata za izbor sudije prekršajnog ili osnovnog suda, predloži kandidata koji je završio početnu obuku u Pravosudnoj akademiji, u skladu sa posebnim zakonom.