Tag Archives for " neovlašćena proizvodnja opojne droge "

Sprovođenje veštačenja u fazi istrage

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Sprovođenje veštačenja u fazi istrage

Kada je zahtev za veštačenje podnet od ovlašćenih službenih lica policije u fazi istrage, a ne postoji akt javnog tužioca da im je to povereno u smislu člana 299. stav 4. ZKP, zapisnik o veštačenju ne može se smatrati dokazom koji je izveden u skladu sa odredbama ZKP, pa se na istom ne može zasnivati sudska odluka.

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga – razlika između proizvodnje i uzgajanja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga – razlika između proizvodnje i uzgajanja

Jedna od razlika između dela koja su navedena u prvom i drugom stavu istog člana je u tome što stav prvi podrazumeva radnje koje se preduzimaju u cilju proizvodnje opojne droge, ali koji se kod opojne droge „canabis“ preduzimaju nakon završetka vegetacije biljke, dok stav 2. istog člana podrazumeva radnje koje se preduzimaju pre nego što se dobije opojna droga spremna za konzumiranje.

Stvarna nadležnost višeg suda

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Stvarna nadležnost višeg suda

Osnovni sud ne može da sudi okrivljenom za izvršenje kvalifikovanog oblika krivičnog dela neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija ako je predmet dela iz st. 1. i 2. ovog člana veća količina oružja, municije ili sredstava ili je u pitanju oružje ili druga sredstva velike razorne moći ili se delo vrši protivno pravilima međunarodnog prava.

Mera bezbednosti oduzimanja predmeta

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Mera bezbednosti oduzimanja predmeta

Kada je okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga jer je uzgajao psihoaktivnu konoplju, a izrečena mu je mera bezbednosti iz člana 246. stav 7. u vezi člana 87. KZ tako što mu je oduzeta konoplja kao i mobilni telefon, koji nije bio namenjen ili upotrebljen za izvršenje krivičnog dela za koje je okrivljeni oglašen krivim, nije nastao izvršenjem krivičnog dela, a ne postoji opasnost da će isti ponovo biti upotrebljen za izvršenje krivičnog dela, ne postoje zakonski razlozi za oduzimanje mobilnog telefona.

Neovlašćena proizvodnja opojne droge

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćena proizvodnja opojne droge

U situaciji kada je optuženi jedan deo od uzgajane konoplje posekao radi ubiranja listova, cvetova i grančica, pa je iste zatim osušio i isitnio a potom tako isitnjeni biljni materijal upakovao u veći broj kesica radi se o neovlašćenoj proizvodnji a ne o neovlašćenom uzgajanju psihoaktivne konoplje koja u sebi sadrži opojnu drogu.

Zakon o amnestiji

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o amnestiji

Amnestiji ne podležu lica pravnosnažno osuđena od strane nadležnih sudova, odnosno njihovih posebnih odeljenja, u postupcima vođenim u skladu sa nadležnošću određenom Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih teških krivičnih dela.