Tag Archives for " stavljanje u promet opojne droge "

Stavljanje u promet opojne droge

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Stavljanje u promet opojne droge

Pod pojmom stavljanja u promet opojne droge, u smislu člana 246. stav 1. KZ, ne podrazumeva se samo njena prodaja ili nuđenje na prodaju, već i svaki drugi način stavljanja u promet kao što su poklanjanje, pozajmljivanje, razmena za neku drugu drogu i slično, što znači da razmena ne mora biti učinjena u cilju prodaje.

Zakon o amnestiji

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o amnestiji

Amnestiji ne podležu lica pravnosnažno osuđena od strane nadležnih sudova, odnosno njihovih posebnih odeljenja, u postupcima vođenim u skladu sa nadležnošću određenom Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih teških krivičnih dela.