Naknada štete usled donošenja neustavne i nezakonite uredbe

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete usled donošenja neustavne i nezakonite uredbe

Država je dužna da naknadi štetu proisteklu donošenjem neustavne i nezakonite uredbe na osnovu koje je zaposlenom utvrđen manji koeficijent za obračun plate od onog utvrđenog zakonom.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)