Tag Archives for " potpisivanje izvornika sudske odluke i njenog prepisa "

Odlučivanje o pravu deteta na održavanje ličnih odnosa sa roditeljem sa kojim ne živi

PORODIČNO PRAVO

Odlučivanje o pravu deteta na održavanje ličnih odnosa sa roditeljem sa kojim ne živi

Sud je obavezan da od ustanove specijalizovane za porodične odnose (Centra za socijalni rad) zatraži nalaz i stručno mišljenje pre odlučivanja o pravu deteta na održavanje ličnih odnosa sa roditeljem sa kojim ne živi, ali ne postoji obaveza suda da obavezno prihvati takvo mišljenje.