Tag Archives for " ispravka sudskog poravnanja "

Ispravka sudskog poravnanja

PROCESNO PRAVO

Ispravka sudskog poravnanja

Pogreške u imenima i brojevima, kao i druge očigledne pogreške u pisanju i računanju, nedostatke u obliku i nesaglasnost prepisa presude sa izvornikom, ispraviće predsednik veća, odnosno sudija pojedinac u svako doba. Isto pravilo se može primeniti na rešenje suda, ali ne i na poravnanje koje predstavlja sporazum sačinjen pred sudom po volji stranaka, u čiju se sadržinu ne može dirati na način što bi se isto ispravljalo.