Odbijanje privatne tužbe

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odbijanje privatne tužbe

Ima mesta odbijanju privatne tužbe podnete zbog krivičnog dela uvreda samo ako je očigledno iz navoda krivične tužbe da opisane radnje izvršenja ne predstavljaju krivično delo, a u protivnom data krivično-pravna situacija se ima rešiti nakon održanog glavnog pretresa.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)