Tag Archives for " sportske priredbe "

Naknada štete zbog incidenta na utakmici

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete zbog incidenta na utakmici

Kada je u toku trajanja košarkaške utakmice između dva kluba, došlo do prekida nakon sukoba između igrača međusobno, a više lica iz gledališta je ušlo na prostor terena i naneli su teške telesne povrede tužiocu, u toj pravnoj situaciji košarkaški klub – domaćin je odgovoran za naknadu štete tužiocu.

Dodela nacionalnog sportskog priznanja

UPRAVNO PRAVO

Dodela nacionalnog sportskog priznanja

Zahtev za dodelu nacionalnog sportskog priznanja, odnosno novčane nagrade podnosi se Ministarstvu u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana završetka međunarodnog sportskog takmičenja na kome je postignut relevantan sportski rezultat, odnosno u roku od 30 dana od dana službenog priznavanja postignutog svetskog rekorda od strane nadležnog međunarodnog sportskog saveza.

Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu

KRVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu

Nanošenje lake telesne povrede nije predviđeno kao zakonsko obeležje osnovnog oblika krivičnog dela nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.

Novi Zakon o sportu, na prvi pogled

UDK: 349::796(497.11)

NOVI ZAKON O SPORTU, NA PRVI POGLED
Prof. dr Zoran Ivošević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union u penziji.

Rezime: Novi Zakon o sportu stupio je na snagu 16. februara 2016. godine. Bolji je od svih prethodnih u poslednjih 25 godina. Građu Zakona čine odredbe o: bavljenju sportom; sportistima i sportskim stručnjacima; sportskim organizacijama i njihovim asocijacijama; preduzetnicima u sportu; dečjem, školskom i univerzitetskom sportu; sportskim priredbama i objektima; opštem interesu i nacionalnoj strategiji u sportu; kategorizaciji i evidencijama u sportu; nadzoru nad primenom sportskih propisa; rešavanju sporova u sportu. Pored vrlina, ovaj tekst ukazuje i na mane Zakona.

Ključne reči: sport, sportisti, sportske organizacije, preduzetnici u sportu, opšti interes, sportske priredbe, sportski objekti, kategorizacija i evidencije.