Tag Archives for " naknada štete koju pretrpi sportista koji nije osiguran "

Obaveza sportske organizacije da naknadi štetu koju pretrpi sportista koji nije osiguran

OBLIGACIONO PRAVO

Obaveza sportske organizacije da naknadi štetu koju pretrpi sportista koji nije osiguran

Zakonom o sportu je propisana dužnost sportske organizacije da zaključi ugovor o osiguranju svojih vrhunskih sportista od posledica nesrećnog slučaja za vreme obavljanja sportske aktivnosti, a nije propisana obaveza sportske organizacije koja nije zaključila ugovor o osiguranju da naknadi štetu koju pretrpi sportista koji nije osiguran.