Tag Archives for " naknada štete koju pretrpi sportista koji nije osiguran "

Naknada štete zbog incidenta na utakmici

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete zbog incidenta na utakmici

Kada je u toku trajanja košarkaške utakmice između dva kluba, došlo do prekida nakon sukoba između igrača međusobno, a više lica iz gledališta je ušlo na prostor terena i naneli su teške telesne povrede tužiocu, u toj pravnoj situaciji košarkaški klub – domaćin je odgovoran za naknadu štete tužiocu.

Dodela nacionalnog sportskog priznanja

UPRAVNO PRAVO

Dodela nacionalnog sportskog priznanja

Zahtev za dodelu nacionalnog sportskog priznanja, odnosno novčane nagrade podnosi se Ministarstvu u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana završetka međunarodnog sportskog takmičenja na kome je postignut relevantan sportski rezultat, odnosno u roku od 30 dana od dana službenog priznavanja postignutog svetskog rekorda od strane nadležnog međunarodnog sportskog saveza.

Obaveza sportske organizacije da naknadi štetu koju pretrpi sportista koji nije osiguran

OBLIGACIONO PRAVO

Obaveza sportske organizacije da naknadi štetu koju pretrpi sportista koji nije osiguran

Zakonom o sportu je propisana dužnost sportske organizacije da zaključi ugovor o osiguranju svojih vrhunskih sportista od posledica nesrećnog slučaja za vreme obavljanja sportske aktivnosti, a nije propisana obaveza sportske organizacije koja nije zaključila ugovor o osiguranju da naknadi štetu koju pretrpi sportista koji nije osiguran.