Tag Archives for " pravo zaposlenog na naknadu štete na teret poslodavca zbog povrede na radničkim sportskim igrama "

Naknada štete zbog incidenta na utakmici

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete zbog incidenta na utakmici

Kada je u toku trajanja košarkaške utakmice između dva kluba, došlo do prekida nakon sukoba između igrača međusobno, a više lica iz gledališta je ušlo na prostor terena i naneli su teške telesne povrede tužiocu, u toj pravnoj situaciji košarkaški klub – domaćin je odgovoran za naknadu štete tužiocu.

Nepostojanje prava zaposlenog na naknadu štete na teret poslodavca zbog povrede na radničkim sportskim igrama

RADNO PRAVO

Nepostojanje prava zaposlenog na naknadu štete na teret poslodavca zbog povrede na radničkim sportskim igrama

Povreda zaposlenog na radničkim sportskim igrama koje poslodavac nije organizovao ne smatra se povredom na radu.